Vindebye Veirmølle

1800 – 1877

Brandtaksation, 1823, 11. november.
Vejrmølle, brændt.

Til Forside

Taxationsprotokollen 1818 – 1848
(s. 142)

No. 375
Anno 1823 den 11 November foretog undertegnede Branddirecteur
med Taxations Mændene Niels Lehm Muurmester og Rasmus Marcussen
Tømmermester, begge af Nakskow, Taxations Forretning over den Brandskade
som ved Ildebrand den 9de s. M. var foraarsaget hos Mølleren Anders
Clausen i Vindebye Sogn og Bye, hvis Mølle under Hoved No. 33 og
B. No 50, den 30. Julii 1818 er Taxeret og Forsikret for 3500 Rbd. Sølv
og befandt der
                                                                          Taxations       Forsikkrings-
                                                                               Sum                  sum
                                                                          i Rbd. Sedler       i Rbd. Sølv
Veyr Møllen totalt afbrændt. Forsikkret for                7000                   3500
Paa Pladsen fandtes det fra Ilden overblevne
Tømmer, som var gandske forbrændt, og
ubrugelig til andet end Brænde, tillige med
endeel Iern Materialier, der blev Taxeret for
30 Rbd. Sedler                                                                                        24
                                                    Skaden                                           3476

Datum ut Supra

N. Lehm          Rasmus Marcussen                       I. Heerfordt


Om brandårsagen, se under næste afsnit, Undersøgelsesforretning 1823, 11.11.