Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Denne privat oprettede hjemmeside
 omhandler den fredede
Vindeby mølle,
nord for Nakskov.

Vindeby mølle en novemberdag i 2008
 med sol og vinterens første sne.
Foto: John Grytner

 

Formålet med at oprette siden har været at medvirke til at korrigere en række misforståelser og fejltagelser omkring den nuværende mølles alder og oprindelse.

Det er bl.a. blevet antaget at møllen omkring år 2000 var ca. 225 år gammel, samt at den oprindelig havde stået på Langeland.

Mit bidrag her er en fremlæggelse og gennemgang af en række dokumenter vedr. Vindeby mølle, primært brandtaksationer, fra perioden 1800 - 1877.

Oprettet april 2008.
Tilføjelser og rettelser maj 2008.
Tilføjelser og ændringer januar 2011.

Jens Erik Christiansen
Åtoften 131,
2990 Nivå.

email: jensec2990@gmail.com